A GRANDE VIAXE, Anna Castagnoli Gabriel Pacheco

As ilustracións de Gabriel Pacheco para este álbum de Anna Castagnoli (na editorial OQO) son unha defensa da imaxinación e invitan continuamente a soñar. Ilustran un proceso de maduración en que os pensamentos e os soños se desprazan dun cuarto da casa da infancia ó resto do mundo. A aventura de medrar e experimentar (representada aquí na metáfora da viaxe) é outro modo ilimitado de percorrer outros lugares reais ou fantásticos ós que podemos acompañar ó neno protagonista.
Recibiu o Premio Isaac Pardo da Asociación Galega de Editores.

Blog
DesordenadasLecturas
de
Beatriz González López
gonlobea@gmail.com

Buscador

Entradas antiguas

Seguidores

Traductor

Vistas de página en total