PIONEIRAS GALEGAS QUE ABRIRON CAMIÑO. ANIR RODRÍGUEZ-NURIA DÍAZ

Neste álbum, editado en Xerais, indícase que está "Editado nos 100 anos da creación da Sección Feminina das Irmandades da Fala e da celebración da I Asemblea Nacionalista, que recoñeceu a igualdade de dereitos para as mulleres".
Comeza a introdución cunha interesante reflexión sobre como as nenas a partir dos 6 anos "asumen unha posición subalterna que a sociedade lles asigna" (segundo un estudio da revista Sciencie). No texto preséntanse 12 galegas que romperon moldes e barreiras que a sociedade impoñía; Exeria (a primeira escritora do século IV), Isabel Barreto (almiranta no século XVI), Isabel Zendal (enfermeira), Sofía Casanova (correspondente de Guerra), Marcela e Elisa (primeira voda entre mulleres), Irene González (futbolista), Áurea Rodríguez (a primeira gaiteira), Mª Luz Morales (primeira directoras dun xornal), Olimpia Valencia (doutora que presentou tese doutoral), Celia Rivas (a primeira condutora de camións), Ángeles Alvariño (primeira científica nun buque de investigación internacional).
Ilustracións de Nuria Díaz e texto de Anair Rodríguez.
Moi útil e interesante.

Blog
DesordenadasLecturas
de
Beatriz González López
gonlobea@gmail.com

Buscador

Entradas antiguas

Seguidores

Traductor

Vistas de página en total